Правила прийому

У 2017 році планується використання технології ЗНО для відбору вступників на магістратуру за спеціальністю 081 «Право».  Детальна інформація щодо вступу буде оприлюднена після ухвалення Міністерством освіти і науки України відповідного нормативного акту.

Правила прийому до ЛНУ ім. І. Франка у 2017 році

Приймальна комісія ЛНУ ім. І.Франка

ЛНУ в інформаційній системі “Конкурс”

 

Український центр оцінювання якості освіти  

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Згідно з п.3.4. Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016 році університет приймає на другий курс денної форми навчання (третій (другий) курс заочної форми навчання) з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншою спеціальністю зі складанням академічної різниці.  Університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови ліквідації академічної різниці. Виходячи із цих положень, студенти інших спеціальностей (факультетів) можуть вступати на другий курс навчання на юридичний факультет за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови ліквідації академічної різниці (шляхом складання заліків та іспитів з тих дисциплін, котрі викладаються на юридичному факультеті, але не викладалися на їхньому факультеті).