Навчальний план

Галузь знань – право
Напрям підготовки – Право (7.030401)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
16 0:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Соціологія 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 24 1:1,5 Іспит