Практика

Студенти юридичного факультету за час навчання на юридичному факультеті проходять ознайомчу, навчальну, виробничу та педагогічну практику:
– cтуденти другого курсу проходять ознайомчу практику в органах місцевого самоврядування (міській раді, районних адміністраціях, обласній раді тощо) та органах виконавчої влади на місцях (податкових інспекціях, обласній державній адміністрації тощо);
– cтуденти третього курсу проходять навчальну практику в судах (суди загальної юрисдикції, господарський суд, Верховному та Конституційному Судах) та органах прокуратури (районній, міській та обласній);
– студенти п’ятого курсу проходять виробничу практику в органах держави, юридичних відділах державних установ, юридичних службах підприємств та інших суб’ктів господарської діяльності відповідно до спеціалізації;
– студенти п’ятого курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра права, проходять педагогічну практику на кафедрах юридичного факультету.
Крім цього студенти третього та п’ятого курсів мають можливість працювати на громадських засадах у лабораторії практичного права – надавати безоплатні консультації малозабезпеченим верствам населення – а тим самим вдосконалювати свої професійні навички та підвищувати теоретичну підготовку.

2017 02 06 Розпорядження про проведення захисту практики студентами денної форми навчання

Наказ. Виробнича практика 2017 (4 курс)

2016 10 26 Розпорядження Декана юридичного факультету “Про захист виробничої практики студентами 6-ого курсу” від 25.10.2016

2016 10 26 Договір про проведення навчально-ознайомчої практики

2016 10 26 Листок медогляду

2016 10 26 Листок безпеки праці

магістри – виробнича практика 26.08.2016

Щоденник практики

Практика для 2 курсу

Практика для 3 курсу

4 курс – завдання для навчальної практики в судах