Рішення вченої ради, Розпорядження Декана

Розпорядження Декана факультету

Розпорядження декана юридичного факультету Про захист педагогічної (асистентської) практики студентами 6-ого курсу від 11.04.2017

Розпорядження декана юридичного факультету Про написання магістерських робіт студентами заочної форми навчання від 10.04.2017

Розпорядження декана юридичного факультету “Про написання магістерських робіт студентами денної форми навчання” від 10.06.2017

Розпорядження декана юридичного факультету Про затвердження графіку оформлення заліків на денній формі навчання від 03.06.2017

2016 10 26 Розпорядження Декана юридичного факультету “Про захист виробничої практики студентами 6-ого курсу” від 25.10.2016

Розпорядження декана юридичного факультету “Про формування академічниих груп студентів для вивчення навчальних дисциплін на вільний вибір студента у другому семестрі 2015-2016 н.р.

Протоколи засідань Вченої ради факультету

 

Інші документи

Положення про організацію поточного та підсумкового контролю освітнього процесу на юридичному факультеті Львівського націоанльного університету імені Івана Франка від 17.02.2016

Положення про додаткові бали за активну участь у науковій роботі